Kaynak Mühendisliği

Kaynak Mühendisliği

Tüm proje ve üretim süreçlerinin her aşamasında kaynak mühendisliği hizmetleri sunmaktayız.

* Uygulanacak kaynak yönteminin belirlenmesi ve kaynak işlemi sırasında kaynak kalitesinin güvence altına alınması için gerekli kriterlerin tespiti,
* Proje teknik ihtiyaçlarına göre kaynak ön şartnamesi (pWPS), destekleyici yöntem deneyleri (PQR) ve nihai kaynak prosedürü şartnamesi (WPS) hazırlanması,
* Tahribatlı ve tahribatsız testlerin yapımı ve takibi,
* Kaynak tamirlerinin yapımı için uygun yöntemin araştırılması ve hazırlanması,
* Maliyet çalışması yapılarak kaynak maliyetinin düşürülmesi için öneri hazırlanması,