Üst Yönetimin Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

Üst Yönetimin Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü

PARS KALİTE, muayene faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17020 Standardında belirtilen “A Tipi Muayene Kuruluşu” ilkelerine bağlı kalarak sürdürmekte olup, doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmaktadır. 

Bu kapsamda PARS KALİTE Üst Yönetimi;

Muayene faaliyetlerini gerçekleştiren personel, yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sorgulama, değerlendirme ve raporlamalarında sahip olduğu yetkinlikler çerçevesinde, idari olarak tamamen bağımsız hareket edeceğini,
  • Muayene faaliyetleri PARS KALİTE dışındaki kuruluş ve organizasyonlardan etkilenmeyecek şekilde yürüteceğini,
  • PARS KALİTE ’nin, müşteri talepleri arasında ayrım gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak, PARS KALİTE ’nin etik ve ahlaki değerlerine bağlı kalarak gerçekleştirdiğini ve hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığını,
  • PARS KALİTE personelini muayene hizmetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan ayrı olacak şekilde istihdam edeceğini,
  • Muayene personelinin ücret, prim ve performans değerlendirmesi, yapılan gözetim ve muayenelerin sayı ve sonuçlarından bağımsız olacağını,
  • İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan hizmet taleplerine taraflar arasında ayrım yapılmaksızın PARS KALİTE tarafından belirlenmiş ve dokümante edilmiş esaslar çerçevesinde hizmet verildiğini ve PARS KALİTE ’de uygulanmakta olan tüm prosedürlerin ayırım yapmaksızın uygulandığını,
  • Muayene süreçlerimizin her aşamasında elde edilen bilgi ve belgeler muayene ekiplerimiz, karar organlarımız ve çalışanlarımız tarafından gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden ödün  vermeden, objektif kriterlere göre değerlendireceğini,
  • PARS KALİTE, Isıl İşlem ve gerilim giderme (PWHT) işlerini gerçekleştirdiği projelerde tahribatsız muayene faaliyetlerinde bulunmayacağını, Isıl İşlem faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17020 Standardının ilgili bağımsızlık kriterlerine aykırılık göstermeyecek şekilde yürüteceğini, taahhüt eder.
 
                          GENEL MÜDÜR                                                                                          TEKNİK MÜDÜR 
                       Arif Burak YILMAZ                                                                                           Mert TAMER